Tento.Pagina 3

 

De levensloop

van een krant

in woelige tijden...

Intussen werd België door de Franse Overheersing bij Frankrijk ingelijfd, en was voor onze departementen de republikeinse tijdrekening verplichtend geworden. Het nummer van 7 januari 1798 was het eerste dat met die nieuwe tijdrekening het licht zag (18 Novose, 6e jaar). Daarnaast gaf het nog de oude tijdrekening. De uitgever, die de vervolgingen vreesde waaraan vooral de drukkers en de uitgevers blootstonden, liet al snel de Gregoriaanse tijdrekening weg. De aanpassing kwam te laat, er was daartegen al een klacht bij hogerhand ingediend, en de persen van de uitgever

werden verzegeld. Na zes maanden schorsing mocht het blad opnieuw verschijnen. Wel werd een verandering in de titel en een wijziging in het uitgeven opgelegd. Het eerste nummer van Den Aenkondiger van het Canton Mechelen ende omliggende Plaetsen, droeg de datum van 17 Floréal, 7e jaar der Republiek (5 mei 1799). Van dan af verscheen het blad weer met enkel aankondigingen en officiële berichten, en werden de nieuwsberichten weggelaten. (foto)

Historische Drukkerij Turnhout

Een terugblik naar de negentiende eeuw...

 

Contact: Historische Drukkerij Turnhout, Steenweg op Mol 84, 2300 Turnhout, Belgium. Email: info@historischedrukkerij.be