Beersmans - Pleek

 

 

Geschiedenis

van de Turnhoutse drukkerijen

 

 

 

Beersmans Pleek

1866 - 1902

 

Dit huis werd gesticht door François-Antoine Beersmans, geboren in Turnhout op 14 juni 1840, boekbinder bij Brepols. Hij huwde in 1866 met Virginie Pleek. Aanvankelijk omvatte het huis niet meer dan een boekbindersatelier en een papierfabriek gelegen op de hoek van de Gasthuisstraat met de Markt.

Rond 1870 begon hij met de publicatie van kinderprenten. Hij voerde een dertigtal drukken uit, de slechtste producties van zijn fonds van afbeeldingen sinds de gravure, op enkele uitzonderingen na. De legendes van deze afbeeldingen waren vaak amusant, zij het meer door hun opstelling dan door hun aard. Van Genechten deed het voorstel om zijn oude fonds houtgravures aan Beersmans te verkopen, wat hij aanvaardde. Hij behield de originele tekst, maar had van sommige drukken enkel de houtblokken ontvangen waardoor hij gedwongen was zelf een tekst samen te stellen die vaak afweek van de oude legendes.

Het drukken gebeurde op mechanische persen. De afbeeldingen werden gekleurd met sjablonen met waterverf en zetmeel en, om in zekere mate het gebruik van de houtblokken te verbergen, gebeurde de kleuring met de grootste zorg.

Op 20 oktober 1875 deed ir. Dufour, eigenaar van Brepols en Dierckx Zoon, afstand van het streekweekblad, “Het Aankondigingsblad”, tot dan uitgegeven door Brepols. Dufour, liberaal, wilde dit conservatieve blad waarin men onder zijn naam ideeën die niet de zijne waren en die hem blootstelden aan spot van zijn vrienden, niet langer uitgeven. Dufour deed dus afstand van de krant en de drukkerij van de krant (waaronder een handpers) aan zijn oude arbeider Beersmans voor de prijs van 24.000 Belgische franken. Dierckx, redacteur van de krant, bedankte voor de diensten van Beersmans.

Van 1885 tot 1891 drukte hij ook de ‘Gazette van Moll’, in afwachting dat een katholieke drukker in Mol zich met het uitgeven van de krant zou gelasten.

De kleine boekbinder, die eerder boeken aan huis bestelde die hij in de fabriek had gebonden, stond aan het hoofd van een uitstekend handelshuis wanneer de dood onverbiddelijk een einde maakte aan zijn zaken. Beersmans stierf op 25 januari 1897. Zijn weduwe en dochter zetten de zaken tot 1902 verder.

De weduwe Beersmans deed in 1902 afstand van het bedrijf aan M. Jacobs – Brosens, directeur van de wezenschool in Turnhout, die de publicatie van volksprenten beëindigde. De mooie oude houtblokken, die de kinderen begonnen te verachten,zijn in 1903 verbrand en de overschot van afbeeldingen uit het magazijn is in 1905 aan E. van Heurck verkocht.

Historische Drukkerij Turnhout

Een terugblik naar de negentiende eeuw...

 

Contact: Historische Drukkerij Turnhout, Steenweg op Mol 84, 2300 Turnhout, Belgium. Email: info@historischedrukkerij.be