Gebr. Mesmaekers

 

 

Geschiedenis

van de Turnhoutse drukkerijen

 

 

 

Gebroeders Mesmaekers

1859 - 1968

 

Gustave Mesmaekers, behorende tot de Turnhoutse bourgeoisie, kreeg zijn opleiding bij Glénisson. In 1859, hij was dan 22 jaar, richtte hij zijn eigen fabriek op en associeerde zich met de Bruggeling Louis Moentack. Het bedrijf legde zich vooral toe op de fabricatie van sierpapier en speelkaarten en was gevestigd aan de Sint-Jozefstraat.

Drie jaar na de oprichting verliet Moentack de firma, waarna twee broers van Gustave, Edmond en Isidore, mee in het bedrijf stapten en de onderneming voortzetten onder de naam ‘Mesmaekers fréres’. Gustave trok in 1865 naar Londen om daar een filiaal op te richten in de hoop zo de afzet te bevorderen. Ze maakten grote vorderingen, verfijnden jaarlijks hun fabricatie van speelkaarten en fantasiepapier. In 1895 verliet Isidore Mesmaekers de zaak en broer Edmond werd zo enige eigenaar van de firma. Hij bleef dit tot 1924. Na zijn dood zijn Jozef en Robert Mesmaekers overgaan tot de stichting van een naamloze vennootschap.

In 1904 telde het bedrijf 140 arbeiders, in 1939 300 en tien jaar later is het uitgegroeid tot 400 werknemers.

Na de tweede wereldoorlog kwam de handel slechts moeizaam terug op gang. Ook de onderlinge concurrentie tussen de verschillende Turnhoutse bedrijven was groot. Vanaf 1958 werkte het bedrijf samen met Van Genechten en in 1968 kocht deze de N.V. Mesmaekers op.

Een gedeelte van de fabrieksgebouwen staan nu nog overeind en bieden een onderkomen aan het Nationaal museum van de Speelkaart.

Historische Drukkerij Turnhout

Een terugblik naar de negentiende eeuw...

 

Contact: Historische Drukkerij Turnhout, Steenweg op Mol 84, 2300 Turnhout, Belgium. Email: info@historischedrukkerij.be