Glenisson & Van Genechten

Glénisson en Van Genechten

1833 - 1855

 

J.E. Glénisson werd geboren in Keeken, Duitsland, in 1808. Zijn vader was gehuwd met de zuster van de vrouw van P.J. Brepols. Glénisson ging studeren in St. Omer (Frankrijk) en kwam daarna naar Turnhout om er als bediende te werken in de fabriek van zijn oom. In 1830 werd hij bevorderd tot eerste kantoorbediende. Hij trouwde met C.A. Peeters.

Van Genechten, geboren in 1809, was afkomstig van een welstellende familie. Hij huwde Th. Van der Heyden uit Eindhoven. Hij was eveneens werkzaam bij Brepols.

Toen in 1833 Brepols een associatie aanging met zijn schoonzoon J.J. Dierckx zag Glénisson zijn kansen om mee aan de top van het bedrijf te komen verdwijnen en begon samen met Van Genechten een eigen fabriek in de Hofstraat (nu R. Sniedersstraat). Ze specialiseerden zich in dezelfde producten als Brepols: kerkboeken, sierpapier, speelkaarten, kinder- en lithografische prenten. In 1837 verhuisden ze naar de Warandestraat. Op 2 januari 1839 richtten ze een eigen weekblad op, ‘L’abeille de la Campine’. Dit Franstalige blad kende weinig succes en na drie jaar, vanaf januari 1842, schakelden ze over op een Nederlandstalige versie ‘De Kempische Bie’. Van dan af verscheen het nog slechts tweewekelijks. Lang bleef dit echter niet duren, op 30 december 1843 verscheen het allerlaatste nummer.

In 1841 stelde Glénisson en Van Genechten ongeveer 80 arbeiders te werk, in 1847 lag het aantal arbeiders tussen 150 en 160.

De concurrentie tussen Brepols en Glénisson & Van Genechten was hevig. Brepols waarschuwde bijvoorbeeld zijn klanten dat Glénisson zijn kerkboeken franco aan huis levert, maar dat hij zijn prijs wel 15 % hoger stelt. Ook op vlak van het sierpapier was dit zo. Hij wees er zijn Nederlandse klanten op dat hij zelf eerlijker omspringt met leveringskosten.

In 1855 werd het bedrijf Glénisson & Van Genechten ontbonden. Beide heren gingen hun eigen weg en richtten elk een eigen bedrijf op. Glénisson bleef in de fabriek aan de Warandestraat en Van Genechten richtte een nieuw gebouw op aan de Merodelei.

Zie verder bij Glénisson & Zonen en A. Van Genechten

 

 

Contact: Historische Drukkerij Turnhout, Steenweg op Mol 84, 2300 Turnhout, Belgium. Email: info@historischedrukkerij.be

 

 

Geschiedenis

van de Turnhoutse drukkerijen

 

 

Historische Drukkerij Turnhout

Een terugblik naar de negentiende eeuw...