Glenisson & Zonen

 

Glénisson en zonen

1856 - 1899

 

Na de scheiding met zijn partner A. Van Genechten in 1855 (zie Glénisson & Van Genechten) stichtte J.E. Glénisson ‘Glénisson & Fils’, het latere ‘Glénisson & Zonen’.

De producten die hij maakte waren dezelfde als enkele andere Turnhoutse drukkers: kinderprenten, boeken en speelkaarten. Gekleurd papier was van ondergeschikt belang maar werd ook hier vervaardigd. Van 1870 tot 1874 telde de fabriek meer dan 600 werknemers. J.E. Glénisson, die een eerste keer gehuwd was met C.A. Peeters, hertrouwde na haar dood met Henriette Van Genechten, de zuster van zijn voormalige vennoot. In 1869 kocht hij de priorij van Corsendonck met 386 ha grond en maakte dit tot zijn buitenverblijf.

Het huis Glénisson & Zonen, dat het langst het karakter, de kleurenpracht en de rol van de volksprent heeft kunnen bewaren, had twee graveurs in dienst, Augustin Van Loco, geboren in Turnhout op 5 juli 1815 en gestorven op 22 december 1883 en François Thijs, geboren op 12 juni 1829. Na eerst bij Brepols te hebben gewerkt begon Thijs in 1875 bij Glénisson. Hij stierf op 14 mei 1891.

Nadat vader Glénisson in 1890 overleed trok zoon Gustaaf zich uit de zaak terug en begon een luciferfabriek in Herentals. Zijn tweede zoon, Eduard, volgde hem op en bracht de fabriek over naar een voormalige ijzergieterij aan de baan op Hoogstraten (Hollandse statie). Geholpen door zijn zonen en bijgestaan door de bestuurder J. Cos gingen ze zware tijden tegemoet. Het personeelsbestand slonk naar 250 en later nog verder naar 150 werknemers. Op 31 december 1899 sloot het bedrijf de deuren en de stock en het alaam werd overgelaten aan Van Genechten. Brepols nam de meeste arbeiders in dienst en kocht het materieel en de klanten op.

 

 

 

 

Geschiedenis

van de Turnhoutse drukkerijen

 

 

Historische Drukkerij Turnhout

Een terugblik naar de negentiende eeuw...

 

Contact: Historische Drukkerij Turnhout, Steenweg op Mol 84, 2300 Turnhout, Belgium. Email: info@historischedrukkerij.be