Leonard Biermans

 

 

Geschiedenis

van de Turnhoutse drukkerijen

 

 

 

Leonard Biermans

1875 - 1970

 

Leonard Biermans was na drie jaar in dienst te zijn geweest bij Brepols klaar om een eigen bedrijf te beginnen. In 1875 startte hij langs de spoorweg een fabriek met tien personeelsleden dat speelkaarten en gekleurd papier maakte. Hij huwde met Marie-Thérèze Poupaert, dochter van Carolus Franc. Poupaert, directeur bij Van Genechten. Wanneer één van de banken waarbij Biermans geld leende failliet ging werd de fabriek gered door twee geldschieters, Fr. Van Dooren en Georges Dupret. Na zijn dood werd het bedrijf in 1897 omgevormd in een naamloze vennootschap. Georges Dupret werd voorzitter, terwijl het werkelijke bestuur van het bedrijf werd waargenomen door Henri Van den Bosch. Op dat ogenblik werkten er 330 arbeiders. Reeds in 1899 werd Biermans op het elektriciteitsnet aangesloten, vijf jaar voor Brepols.

Frankrijk hief hoge invoerrechten op Belgische papierwaren. Biermans ving dit op door vlakbij Rijsel een nieuwe fabriek voor sierpapier op te starten. 40 Turnhoutse gezinnen verhuisden naar Noord-Frankrijk om het bedrijf op te richten. In 1930 nam de zoon van Georges Dupret, Marcel, het bestuur over en besloot te starten met de fabricatie van industriële zakken en het uitbouwen van de drukkerij en kartonnage. Gezien de grote afname van speelkaarten op de Aziatische markt werd in 1934 een nieuw bedrijf opgericht in Calcutta dat tot aan de onafhankelijkheid van Indië bij Biermans zou blijven horen.

In 1960 werd Copa opgericht waartegen Biermans zeer sterk moest concurreren met zijn wit emaillepapier. Omdat de markt van sierpapieren zodanig verkleind was, werd in 1967 Turpa opgericht, een samengaan van de Turnhoutse papierfabrikanten Copa, Mesmaekers, Biermans en Van Genechten. Deze laatste nam Biermans over in 1970.

 

Historische Drukkerij Turnhout

Een terugblik naar de negentiende eeuw...

 

Contact: Historische Drukkerij Turnhout, Steenweg op Mol 84, 2300 Turnhout, Belgium. Email: info@historischedrukkerij.be