Splichal - Roosen

 

 

Geschiedenis

van de Turnhoutse drukkerijen

 

 

 

Splichal - Roosen

1856 - 2008

 

Stefan Splichal, zoon van een drukker die werkte voor het leger van Napoleon, werd geboren in Antwerpen op 2 augustus 1810. Hij was bediende bij Brepols en zorgde er voor het drukken van het Algemeen Aenkondigingsblad. Stefan Splichal was letterkundige en verscheen in meerdere publicaties. Hij was ook auteur van het bij Brepols uitgegeven werkje over Pieter Corbeels, ‘Eenige voorvallen uit den Brigands-oorlog’, in 1849.

Stefan Splichal huwde in 1850 met Joanna Catharina Roosen, geboren op 10 juni 1817.

Als in 1856 de weduwe van P.J. Delhuvenne de drukkerij en uitgeverij van ‘De Kempenaer’ van de hand deed vertrok Splichal bij Brepols en richtte zijn eigen fabriek op, ‘Splichal—Roosen’, gelegen in de Paterstraat. Renier Snieders, voorzitter van de letterkundige kring ‘De Dageraed’, liet voortaan de meeste van zijn werken drukken op de persen van zijn goede vriend Stefan Splichal. Behalve letterkundige werken werden hier ook kerkboeken en andere religieuze werken gedrukt.

Stefan Splichal overleed op 13 mei 1866. In 1887 nam zijn zoon Joseph de zaak over en veranderde de naam van het bedrijf in ‘Boekdrukkerij Joseph Splichal’.

Joseph Splichal overleed op 9 oktober 1918. In 1919 kwam het bedrijf in handen van de familie Verwaest. De handel in kant was na de Eerste Wereldoorlog sterk achteruit gegaan en ze trachtten hun activiteiten te diversifiëren door de aankoop van de drukkerij.

In oktober 1923 werd de zaak ‘Splichal’ een naamloze vennootschap met als beheerders de gebroeders Leopold, Jozef en Karel Verwaest, terwijl de heer Taymans, voorheen eerste bediende bij Splichal, tot bestuurder werd aangesteld. Vrijwel onmiddellijk verhuisde het bedrijf naar de Apostoliekenstraat, waar nieuwe bedrijfsgebouwen waren opgericht.

In het begin van de jaren twintig was een Amerikaans zakenman, Beetar, in Turnhout op zoek naar Engelstalige gebedenboeken. Toen hij aanbelde bij Splichal werd hem eerst verteld dat dergelijke boeken niet in voorraad waren. Maar toen herinnerde iemand zich dat er op zolder nog een stock Engelse boeken lag. Mr. Beetar kocht de ganse voorraad en plaatste grote bestellingen, tot zelfs na de Tweede Wereldoorlog. Het bedrijf telde op dat ogenblik een 250 werknemers. Behalve kerkboeken, goed voor 85% van de omzet, werden hier ook agenda’s en notitieboekjes vervaardigd. Hetzelfde verhaal als met meerdere Turnhoutse drukkerijen als in 1962 het Tweede Vaticaans Concilie de markt van de kerkboeken deed ineenstorten. Het personeelsbestand liep terug tot 100 werknemers. Het bedrijf had veel moeilijkheden tot 1977. Van dan af legde men zich toe op agenda’s, bijbels en luxebindwerk en slaagde er zo in door te dringen tot de Amerikaanse markt. De omzet steeg van 70,5 miljoen Bfr. in 1971 naar 360 miljoen Bfr. in 1988. Op 16 oktober 2000 kwam het bedrijf in handen van Proost en werd het mee ondergebracht in de Franse groep CPI. In 2005 scheurde de verschillende vierkleurenafdelingen van deze groep zich af en gingen samen met de Franse groep ‘Partenaires Livres’. De nieuwe groep kreeg de naam ‘Partenaires Book’. In 2006 scheurt het oude ‘Partenaires Livres’ weer af en gaat het overblijvende deel verder onder de naam ‘Qua Libris’. Splichal werd in 2007 en 2008 in twee fases overgebracht naar het moederbedrijf ‘Proost’, eveneens gevestigd in Turnhout.

Historische Drukkerij Turnhout

Een terugblik naar de negentiende eeuw...

 

Contact: Historische Drukkerij Turnhout, Steenweg op Mol 84, 2300 Turnhout, Belgium. Email: info@historischedrukkerij.be