Wellens, Delhuvenne & Co

 

Wellens, Delhuvenne & Co

1834 - 1842

 

Petrus Frans Wellens, geboren te Lier op 27 juli 1798 huwde op 20 februari 1820 Anne Marie Wouters. Van beroep was hij boekdrukker en graveur, tewerkgesteld bij Brepols.

P.J. Delhuvenne, geboren in 1806, was bediende bij Brepols. Zijn vader was tijdens de Franse bezetting in 1799 in het bezit gekomen van de abdij van Korsendonck en de bijhorende bossen en landerijen.

Beide heren keerden Brepols de rug toe en startten in 1834 een eigen bedrijf. Het vertrek was echter zonder toestemming van Brepols zelf en hij eiste van Wellens nog een schadevergoeding. Ze vestigden zich in de Warandestraat in het huis ‘De houten haspel’ en openden er een papierhandel. Verder legden ze zich toe op het drukken van kerkboeken en kinderprenten en vervaardigden ze gekleurde papieren. De vennootschap was eerder fictief, Delhuvenne zorgde immers voor het kapitaal, terwijl de vakbekwame Wellens als werkman per week werd uitbetaald.

Algemeen wordt aangenomen dat het bedrijf ontbonden werd in 1844. Dit lijkt niet te kloppen, getuige onderstaande doodsprentjes gedrukt door P.J. Delhuvenne in februari 1842, en door Wellens in juni 1943. Waarschijnlijker lijkt het dan ook dat dit gebeurde vóór 1842.

 

P.J. Delhuvenne 1842—1856

 

Delhuvenne vestigde zich na de ontbinding van de vennootschap Wellens, Delhuvenne & Co in de Otterstraat. Hij zette het drukken van gelegenheidsdrukwerk en kinderprenten verder. In 1838 had hij al het weekblad ‘De Kempenaar’ gesticht waarvan hij eigenaar, uitgever en drukker was. Hij bleef dit tot aan zijn dood op 19 oktober 1853 uitgeven.

Het bedrijf werd nog drie jaar verder gezet door de weduwe van Delhuvenne. Daarna verkocht ze de houtblokken van de kinderprenten aan Glénisson & Van Genechten, en de drukkerij met het weekblad ‘De Kempenaar’ aan Stefan Splichal, destijds werkzaam bij Brepols.

 

P.F. Wellens 1842—1849

 

Lange tijd is gedacht dat Wellens na de ontbinding van de vennootschap Wellens, Delhuvenne & Co vertrokken is uit Turnhout, maar niets is minder waar. In het bevolkingsregister van de stad uit de periode 1846-1866 staat P.F. Wellens en zijn zoon Jan Karel vermeld als papiermakers, wat overeenstemt met de titel die Wellens zichzelf toekende, nl. ‘fabrikant in gemarmerde en gekleurde papieren’.

Hij heeft ook het drukken van kinderprenten verder gezet, hoewel slechts één prent bekend is die zijn naam draagt. Van vele anderen echter heeft men sterke aanwijzingen dat deze ook afkomstig zijn uit het fonds van Wellens.

Op 26 juni 1849 verliet Wellens met zijn gezin Turnhout en vestigt zich in ‘s Hertogenbosch waar hij het drukken van kinderprenten verder zette bij de firma ‘Lutkie en Cranenburg’. Hij verbleef hier zes jaar en werd in 1856 opnieuw ingeschreven in het bevolkingsregister van Turnhout als ‘papierkleurder’, gevestigd in de Otterstraat 514. Het verblijf in Turnhout was slechts van korte duur, op 6 februari 1857 wordt het gezin uitgeboekt naar Brussel.

 

 

 

Geschiedenis

van de Turnhoutse drukkerijen

 

 

Historische Drukkerij Turnhout

Een terugblik naar de negentiende eeuw...

 

Contact: Historische Drukkerij Turnhout, Steenweg op Mol 84, 2300 Turnhout, Belgium. Email: info@historischedrukkerij.be